Apostolski Sabor - Dela 15

 Apostolski Sabor - Dela 15

Prvi Hrišćani bili su jerusalimski Jevreji koji su držali celokupni Mojsijev zakon, počev od obrezanja, praznika, prinošenja žrtvi i svega ostalog. Tu se nije postavljalo pitanje da li je Mojsijev zakon (Tora) potreban ili ne - svi su ga držali od početka do kraja. Dolazak Mesije Jevreji su doživljavali kao "jevrejsku stvar", pa su se tako i ponašali.

 

Međutim, uskoro su Hrišćanstvo počeli da prihvataju i mnogi Grci i drugi neznabošci, posebno velika zajednica Hrišćana iz neznaboštva bila je u gradu Antiohiji. Tada je došlo do sukoba jer neki od Jevreja-Hrišćana "sišavši iz Judeje učahu braću: Ako se ne obrežete, po običaju Mojsejevu, ne možete se spasti... Onda ustadoše neki od jeresi farisejske koji su povjerovali, govoreći da ih valja obrezati i zapovjediti da drže Zakon Mojsejev" (Dela 15:1,5). Ovde se zapravo postavilo jedno ključno pitanje - da li biti Hrišćanin podrazumeva da se prvo primi Judaizam, tj. postane Jevrejin. Jer je "obrezati se" značilo prihvatiti celokupni Mojsijev zakon sa svim odredbama koje su držali ovi Jevreji-Hrišćani: "a svjedočim opet svakome čovjeku koji se obrezuje da je dužan sav zakon tvoriti" kaže apostol Pavle Galatima (5:1).

Dakle, glavni problem sa ovim prvim Jevrejima-Hrišćanima bio je u tome što su smatrali da sledbenik Hrista/Mesije može biti samo Jevrejin i zato su tražili od neznabožaca koji žele da postanu Hrišćani da se obrežu i prihvate celokupni Mojsijev zakon. To je po starozavetnom zakonu bilo moguće i takvi su se nazivali "jevrejski prozeliti", a pominju se na više mesta u Pismu. Nakon katiheze i obrezanja, oni bi postali sasvim ravnopravni članovi sinagoge - potpuni Jevreji. U tom kotekstu možemo razumeti pitanja koja je rešavao apostol Pavle u svojim poslanicama, pre svega Galatima i Rimljanima, mada se toga dotiče u gotovo svim svojim spisima.

I apostolski sabor doneo je jasnu odluku da Mojsijev zakon - Tora nije na snazi za Hrišćane:

"Apostoli i prezviteri i braća pozdravljaju braću iz neznabožaca koja su u Antiohiji i Siriji i Kilikiji. Pošto čusmo da neki izišavši od nas uznemiriše vas riječima, i smutiše duše vaše govoreći da se obrezujete i da držite Zakon, što im mi ne zapovjedismo; Zato mi sabrani jednodušno, nađosmo za dobro da vam pošaljemo izbrane ljude sa našim dragim Varnavom i Pavlom, Ljudima koji su predali duše svoje za Ime Gospoda našega Isusa Hrista. Poslasmo, dakle, Judu i Silu, da vam i oni to isto usmeno kažu. Jer ugodno bi Svetome Duhu i nama da nikakvo breme više ne mećemo na vas osim ovoga što je neophodno: Da se čuvate od žrtava idolskih i od krvi i od udavljenoga i od bluda, (i što nećete da se čini vama ne činite drugima); od ovoga ako se čuvate, dobro ćete činiti.

Budite zdravo."

(Dela 15)

Ovde je zanimljivo da apostolska odluka, iako oslobađa Hrišćane Mojsijevog zakona, strogo sledi pravila jevrejskih učitelja. Naime, ovde navedene "neophodne" zapovesti za Hrišćane jesu, po jevrejskom rabinskom učenju, tzv. "Nojeve zapovesti" koje važe za sve potomke Noja, tj. čitavo današnje čovečanstvo. Noju je Gospod dao nekoliko zapovesti (1.Mojsijeva 9) koje su Jevreji nazivali „Nojeve zapovesti” i koje su smatrali obaveznim za sve narode, jer su svi narodi potomci Noja. Na taj način, Jevreji-Hrišćani su bili zadovoljni odlukom jer se uklapala u njihovo učenje, a Hrišćani su bili spašeni ropstva Mojsijevom zakonu za koji apostol Pavle objašnjava da je bio samo privremen i da je ukinut Hristovom smrću i Vaskrsenjem.

 

Za dalje proučavanje:

Matej 5:17-19 - zakon i zapovesti

Otkrivenje 1:10 - Dan Gospodnji

Dan Gospodnji - nedelja u prva četiri veka

D.M Canright "Da li je papa promenio subotu?"
The Lord's Day From Neither Catholics nor Pagans (D. M. Canright)

Sve subote Novog Zaveta