Dekalog i Logos

 Dekalog i Logos

Deka logos (deset reči) je grčki prevod jevrejskog izraza Aseret ha-D'vareem [2.Moj. 34:28, 5.Moj. 4:13 i 5.Moj. 10:4]. Jevrejska reč "mitzvot", na grčki prevedena kao "entole", oznacava zapovest, a u Tori, po učenju Judaizma, ima ukupno 613 mitzvot = zapovesti. U Novom Zavetu ova se reč upotrebljava često za zapovesti Tore (npr. Matej 5:19) ili za Hristove zapovesti o ljubavi (npr. 1.Jovanova 2:3). Nema sumnje da bi autori Novog Zaveta upotrebili pravilan izraz Dekalog da su imali za to potrebe. Očigledno, iz nekog razloga nisu našli za shodno da o tome pišu.

Postavlja se pitanje - zašto?

 

Očigledno, izraz "Deset riječi" nije u Mojsijevim knjigama upotrebljen slučajno. Ne radi se o običnim "zapovestima", vec o posebnim odredbama koje sadrže celokupni starozavetni Zakon [5.Moj 4:13, 9:9,11]. Sve se ove odredbe ponavljaju i detaljnije obrazlažu kroz detaljne zapovesti (mitzvot) na drugim mestima u Petoknjižju. Na primer, šesta "reč" Dekaloga, "ne ubij" detaljno je opisana u 2.Mojsijevoj 21, sedma "reč" je detaljno opisana u 3.Mojsijevoj 18. četvrta "reč" u 3.Mojsijevoj 23 itd. Gotovo celo Petoknjižje bavi se detaljnim opisom odredbi Dekaloga.

U Novom Zavetu ove zapovesti, obrazloženja Dekaloga, su eksplicitno izmenjena "čuli ste kako je kazano starima ... a ja vam kažem ..." [Matej 5:21-43]. Uopšte, Stari Zavet je tipološki i predstavlja senku Novog Zaveta. Međutim, iako su zapovesti zamenjene savršenijim, izgleda da ne nalazimo zakonski ekvivalent/zamenu za "Deset reči". Samo na prvi pogled...

Jevanđelje svetog apostola Jovana Bogoslova:

"U početku bjese Logos (Riječ), i Logos bjese u Boga,
i Logos bjese Bog. ... I Logos postade tijelo i nastani
se medu nama ... I od punoće njegove mi svi primismo,
i blagodat na blagodat. Jer se Zakon dade preko Mojseja,
a blagodat i istina postade kroz Isusa Hrista."

[Jovan 1:1-17]

Dakle, Zakon (deka-logos, deset riječi) je dat preko Mojsija, a blagodat i istina kroz Isusa Hrista (Logos, Riječ). Osnova starog Zakona je Dekalogos, osnova Novog Zakona je Logos. U oltaru starozavetnog hrama nalazio se kovčeg zaveta sa Dekalogom, u oltaru hrama Novog Zaveta nalazi se sam Logos, Riječ Bozija, Gospod Isus Hristos. Dekalog je senka onoga koji ga je dao - Gospoda Hrista.

 

Apostol Pavle ovo potvrđuje:

"Tako nam zakon postade vaspitač za Hrista, da bi se
vjerom opravdali; A kada dode vjera, više nismo pod
vaspitačem. Jer ste svi sinovi Božiji vjerom u Hrista
Isusa."

[Gal 3:24-26]

"Jer se sav Zakon ispunjava u jednoj riječi, u ovoj:
Ljubi bližnjega svojega kao sebe samoga."

[Gal 5:14]

"Izbrisa obveznicu koja nas svojim propisima optuživaše
i bješe protiv nas, i ukloni je prikovavši je na krst
... što je sjenka onoga što ce doći, a tijelo je Hristovo."

[Kol 2:14-17]

"Pokazujući se da ste poslanica Hristova, kroz naše
služenje napisana, ne mastilom, nego Duhom Boga živoga,
ne na kamenim tablicama, nego na tjelesnim tablicama srca."

[2.Kor 3:3]

Kovčeg Zaveta sa Dekalogom je bio starozavetna senka utelovljenog Hrista Logosa koji je jedini večni i savršeni, neizmerno veći od bilo kakvog moralnog zakona. Zbog toga, u prisustvu Mojsija i Ilije, Bog Otac govori apostolima:

"Ovo je Sin moj ljubljeni, njega poslušajte."
[Marko 9:7]

 

Za dalje proučavanje:

Podele Dekaloga

Podela starozavetnog zakona

Starozavetni ugovori i njihovi znaci

Jevrejsko učenje o starozavetnom zakonu
Subota i nedelja u ranom Hrišćanstvu