Jovan 2:10

 Biblija - Jovan 2:10

"I reče mu: Svaki čovjek najprije dobro vino iznosi, a kad se opiju onda rđavije; a ti si čuvao dobro vino doslije."

"phonei ton numphion ho architriklinos kai legei autoi Pas anthropos proton ton kalon oinon tithesin, kai hotan methusthosin ton elasso: su teterekas ton kalon oinon heos arti."

[Jevanđelje po Jovanu 2:10]

 

Reč "methusthosin" je aorist reči "methusko" koja se u Novom Zavetu javlja u sledećim oblicima:

 

Methe

[imenica] jako piće, (srodna sa methuo) pijanstvo, navika opijanja

Luka 21:34, Rim 13:13, Gal 5:21

Methuo

[glagol] napiti se od vina

Matej 24:49, Dela 2:15, 1.Kor 11:21, 1.Sol 5:7, Jov 2:10

Methusko

[glagol] napiti se, opijati se

Luka 12:45, Efes 5:18, 1.Sol 5:7, Jovan 2:10

Methusos

[imenica] pijanica

1.Kor 5:11, 1.Kor 6:10 (množ.)

 

Evo svih pojavljivanja ove reči u kontekstu rečenice:

 

Luka 12:45
methusko
"Ako li reče taj sluga u srcu svojemu: neće moj gospodar još za dugo doći; i stane biti sluge i sluškinje, i jesti i piti, i opijati se."
Luka 21:34
methe
"Ali se čuvajte da kako vaša srca ne otežaju žderanjem i pijanstvom i brigama ovoga svijeta, i da vam ovaj dan ne dođe iznenada."
Matej 24:49
methuo
"I počne biti svoje drugare, a jesti i piti s pijanicama."
Dela 2:15
methuo
"Jer ovi nijesu pijani kao što vi mislite, jer je tek treći sahat dana."
Rim 13:13
methe
"Da hodimo pošteno kao po danu: ne u žderanju i pijanstvu, ne u kurvarstvu i nečistoti, ne u svađanju i zavisti."
Gal 5:21
methe
"Zavisti, ubistva, pijanstva, žderanja, i ostala ovakova, za koja vam naprijed kazujem, kao što i kazah naprijed, da oni koji takova čine neće naslijediti carstva Božijega."
1.Kor 5:11
methusos
"A sad vam pisah da se ne miješate ako koji koji se brat zove, postane kurvar, ili tvrdica, ili idolopoklonik, ili kavgadžija, ili pijanica, ili hajduk; s takovima da i ne jedete."
1.Kor 6:10
methusos
"Ni lupeži, ni lakomci, ni pijanice, ni kavgadžije, ni hajduci, carstva Božijega neće naslijediti."
1.Kor 11:21
methuo
"Jer svaki svoju večeru uzme najprije i jede, i tako jedan gladuje a drugi se opija."
1.Sol 5:7
methuo/sko
"Jer koji spavaju, u noći spavaju, i koji se opijaju u noći se opijaju."
Efes 5:18
methusko
"I ne opijajte se vinom, u kome je kurvarstvo, nego se još ispunjavajte duhom."
Jovan 2:10
methusthosin
"I reče mu: Svaki čovjek najprije dobro vino iznosi, a kad se opiju onda rđavije; a ti si čuvao dobro vino doslije."

 

Dakle, reč "methusko" se u Novom Zavetu pojavljuje 13 puta sa očiglednim značenjem - "opiti se" alkoholnim pićem. Nema sumnje da je u Jevanđelju po Jovanu 2:10 upotrebljena sa istim značenjem.

 
Oinos - vino
Oinopotes - pijanica

U Novom Zavetu ovi se izrazi pojavljuju preko trideset puta:

Matej 11: 19 "Dođe sin čovječij, koji i jede i pije, a oni kažu: gle čovjeka izjelice i pijanice, druga carinicima i grješnicima."
Matej 19:17 "Niti se ljeva vino novo u mjehove stare; inače mjehovi prodru se i vino se prolije, i mjehovi propadnu. Nego se ljeva vino novo u mjehove nove, i oboje se sačuva."
Matej 27:34
Marko 15:23
"Dadoše mu da pije ocat pomiješan sa zuči, i okusivši ne htje da pije."
Marko 2:22 "I niko ne ljeva nova vina u mjehove stare; inače novo vino prodre mjehove; i vino se prolije, i mjehovi propadnu; nego novo vino u nove mjehove ljevati treba."
Luka 1:15 "Jer će biti veliki pred Bogom, i neće piti vina i sikera (jevrejski shekar - opojno, jako pice); i napuniće se Duha svetoga još u utrobi matere svoje."
Luka 5:37,38 "I niko ne ljeva vina novoga u mjehove stare; inače prodre novo vino mjehove i ono se prolije, i mjehovi propadnu, nego vino novo u mjehove nove treba ljevati, i oboje će se sačuvati."
Luka 7: 33 "Jer dođe Jovan krstitelj koji ni jede hljeba ni pije vina, a vi kažete: đavo je u njemu"
Luka 7:34 "Dođe sin čovječij koji i jede i pije, a vi kazete: gle covjeka izjelice i pijanice, druga carinicima i grješnicima."
Luka 10:34 "I pristupivši zavi mu rane i zali uljem i vinom; i posadivši ga na svoje kljuse dovede ga u gostionicu, i ustade oko njega."
Jovan 2:3 "I kad nesta vina, reče mati Isusova njemu: Nemaju vina."
Jovan 2:9,10 "A kad okusi kum od vina koje je postalo od vode, i ne znadijaše otkuda je (a sluge znadijahu koje su zahvatile vodu), zovnu kum ženika. I reče mu: Svaki čovjek najprije dobro vino iznosi, a kad se opiju onda rđavije; a ti si čuvao dobro vino doslije."
Jovan 4:46 "Dođe pak Isus opet u Kanu Galilejsku, gdje pretvori vodu u vino. I bješe neki carev čovjek kojega sin bolovaše u Kapernaumu."
Dela 2:13 "A drugi podsmijevajući se govorahu: Nakitili su se vina."
Rim 14:21 "Dobro je ne jesti mesa, i vina ne piti, i ono ne činiti na što se tvoj brat spotiče, ili oda šta gori postaje ili slabi."
1.Tim 3:8 "Tako i đakoni treba da budu pošteni, ne dvojezični, ne koji mnogo vina piju, ne lakomi na dobitak pogan."
1.Tim 5:23 "Više ne pij vode, nego pij po malo vina, želuca radi svojega i čestijeh svojijeh bolesti."
Tit 2:3 "Staricama tako]er da žive kao što se pristoji svetima, da ne budu opadljive, da se ne predaju vrlo vinu, da uče dobru"
Otkrivenje 6:6, 14:8, 14:10, 16:19, 17:2, 18:2, 18:13, 19:15
U Otkrivenju se izraz "vino" uglavnom koristi simbolično, u prenesenom značenju kao na primer "vino gneva", "vino kurvarsta" i slično, što nije od interesa za naše razmatranje.

U većini navedenih stihova potpuno je očigledno da se oinos odnosi na prevrelo, alkoholno vino. Međutim, za analizu stiha Jovan 2:10 je najinteresantniji stih u poslanici Efescima 5:18 "I ne opijajte se vinom, u kome je kurvarstvo, nego se jos ispunjavajte duhom." Ovde se koriste iste i obe reci upotrebljene u Jovan 2:10 sa jasnim znacenjem: methusko - opiti se i oinos - prevrelo, alkoholno vino. Grčki jezik ima posebnu reč koja označava sok isceđen iz voća khymos, ali je apostoli ne koriste ni na jednom mestu u Novom Zavetu.

 
Vanbiblijski tekstovi o vinu i slatkom vinu

Aristotel (384-322 pre Hrista), "Meteorologika"
"Neke vrste vina (oinos), na primer šira (gleukos), očvrsnu kada se prokuvaju."
"Slatko vino (oinos glukus) miriše, masno je i ponaša se slično ulju, jer hladnoća ne može da ga očvrsne i može da gori. Iako se naziva vino (oinos), nema efekat vina, jer nema ukus poput vina i ne opija kao obično vino."

Dakle, Aristotel koristi poseban naziv za širu - gleukos i oinos glukus i pravi jasnu razliku izme]u tog napitka i onoga što se uobičajeno naziva vino (oinos). Za njega je podrazumevano značenje reci oinos alkoholno vino koje opija.

Hipokrat (460-377 pre Hrista), "Tretman akutnih oboljenja"
"Sledeći kriterijum nam omogućava da odlučimo kada kod akutnih oboljenja treba da damo slatko vino (glukun oinon), crno ili belo vino (oinodea), medovinu, vodu ili oksimel."

(oksimel - lek koji se pravi od dva dela sirćeta i jednog dela meda)
Generaciju pre Aristotela, i Hipokrat pravi jasnu razliku između slatkog vina (glukun oinon) i vina (oinodea). Opet, podrazumevano značenje reci oinos je prevrelo, alkoholno vino. Očigledno, za autore iz tog vremena bilo je vrlo jednostavno da naprave razliku između šire i prevrelog vina upotrebom reči gleukos. U Bibliji se ta reč ne koristi.

 

Za dalje proučavanje:

1. Timotiju i savremena medicina
Matej 5:17-19 - zakon i zapovesti

Otkrivenje 1:10 - Dan Gospodnji

Dan Gospodnji - nedelja u prva četiri veka

D.M Canright "Da li je papa promenio subotu?"
The Lord's Day From Neither Catholics nor Pagans (D. M. Canright)

Sve subote Novog Zaveta