Ko su bili Albigenzi?

 Istorija - Ko su bili Albigenzi?

U svojim bezuspešnim pokušajima da pokažu kako je Bog u sva vremena imao svoj narod koji je bio prethodnica njihovim verskim zajednicama osnovanim u kasnija vremena, mnogi protestanti se pozivaju na razne jeretičke grupe koji bi po njima bili oni „pravi“ „verni ostatak”. Među takvim grupama se spominju i Albigenzi.

Na primer, Elena Vajt, jedan od utemeljivača adventizma u 19. veku o njima piše:

“Tako je Rim odredio da se ugasi svetlost Božje Reči i da narod ostane u tami. Ali nebo je predvidelo druga sredstva za OČUVANjE CRKVE. Mnogi VALDEŽANI i ALBINŽANI, prognani iz Francuske i Italije, došli su u Češku. Iako se nisu usudili da propovedaju javno, oni su ipak tajno radili. I tako se PRAVA VERA očuvala iz stoleća u stoleće“ (Elen Vajt, Velika Borba, 79.str)

„Vekovima se prolivala KRV SVETACA. Dok su VALDEŽANI na gorama Pijemont davali svoj život „za reč Božju i svedočanstvo Isusa Hrista“ francuski ALBIGENZI podnosili su iste žrtve zbog istih uzroka“ (Isto, str. 226)

 

Ko su zapravo Albigenzi?

Albigenzi se pojavljuju kao neognostička i neomanihejska sekta na jugu Francuske tokom 12. i 13. veka (Albi – pokrajina/grad). Nazivani su i Katarima (kataros – čisto), iako su bili samo deo Katarskog pokreta. Osnov njihovog učenja bazirao se na dualizmu i raznim gnostičkim idejama. Verovali su u 2 boga, dobrog i lošeg. Zli bog je onaj bog Starog Zaveta, kreator fizičke materije uključujući i ljudsko telo. Dobri bog je kreator svog duhovnog sveta i to je bog Novog Zaveta. Taj dobri bog je poslao Isusa Hrista, stvoreno biće, na zemlju da oslobodi sve božanske duše koje su zarobljene u fizičkim telima. Upravo zato Albigenzi nisu verovali ni da je Hristos došao u stvarnom telu, već je to bila samo iluzija (slično jeresi docetizma iz ranih vekova). Njegova nebeska suština je probila Marijino uho, ulazeći tako u nju, a rađanje koje je usledilo je bila samo iluzija. Takođe njegove muke i stradanja po njima nisu bili stvarni.

Šta kažu adventistički stručnjaci?

"Ovi Katari su bili veoma različiti od Valdenžana. Verovali su da je Isus anđeo, odbijajući da je Isus bio stvaran čovek koji je umro i vaskrsao. Takođe, verovali su da je Stari Zavet došao od Sotone. Protivili su se braku. Zapravo u to vreme oni su bili ono što je Dejvid Koreš u naše."

(Adventist Review, Nov 20, 2003)

Ko je Dejvid Koreš?

Učili su da Isus zapravo nije spasio čoveka, već samo pokazao put kojim mi možemo zadobiti spasenje. Takođe učili su protiv braka i seksualnih odnosa koji bi zapravo doveli do rađanja novog tela. (mada su praktivali konkubinat) Za one koji su već bili u braku bilo je sasvim dozvoljeno i preporučljivo da napuste svoje supružnike. Tako da su odbijali i hranu koja bi na bilo koji način bila povezana sa reprodukcijom kao što su mleko, jaja ili meso (osim ribe). Nisu verovali u vaskrsenje tela.

Bili su podeljeni u dve grupe. Obične vernike i Savršene. Ovi „savršeni“ su uvek putovali u paru i strogo se držali svojih pravila. Cilj onih običnih je bilo primanje obreda inicijacije (consolamentum) iz ruke „savršenih“ koji se često izvodio na samrtničkoj postelji. U slučaju da osoba ne bi odmah umrla, onda bi često ubrzavali proces umiranja ne dajući osobi ništa da jede (to su zvali endura, ili istrajati u bolu i patnji), a često su se i same osobe samovoljno odlučivale na enduru kako bi se oslobodile od sveta materije. (tipična samoubistva) Taj obred je bio najvažniji i smatrali su ga pravim krštenjem, budući da su odbijali krštenje vodom, jer je za njih i voda deo ovog materijalnog zlog sveta.

Tokom primanja u zajednicu „savršenih“ kandidat je pitan: „Da li obećavaš da odsada nećeš jesti meso, jaja, sir, mast, i da ćeš živeti samo od povrća i ribe. Da nećeš lagati, psovati, ubijati, da nećeš svoje telo odati bilo kojoj raskoši, da nećeš nikada ići sam kada imaš priliku da ideš u društvu, da nećeš nikada spavati bez pantalona i majce i da se nikada nećeš odreći svoje vere pred vatrom, vodom ili bilo kojom pretnjom smrti.“

Protivili su se ratu i svakom obliku kažnjavanja koje bi država preduzimala. Rimokatolici su u više navrata pokušavali da suzbiju dalje širenje ove jeresi koje je u jednom momentu zahvatilo više od 1000 naselja i gradova. Na saboru u Toluzu (1119. godine) se učenje Albigenza definiše kao jeretičko, međutim to nije mnogo uticalo na one koji su prihvatali verovanja Albigenza. Kasnije (1145.) papa Eugen 3 šalje delegaciju kardinala u Languduk, međutim ni njihovi pozivi nemaju efekta.

Stvari se radikalizuju nakon što je papski izaslanik Giles Abej ubijen 1208. na njegovom putu nazad u Rim. Papa Inoćentije 3 pokreće obračun protiv Albigenza. Čitav sever Fransuske se okreće protiv juga, i ostaju poznate reči jednog od izvršioca dela koji se pitao kako da razlikuje katolike od katara, na šta je dobio odgovor „pobij sve a Gospod će prepoznati svoje“ (mada rimokatolici negiraju autentičnost takve izjave i tvde da je ona podmetnuta). Smatra se da je poslednji katar ubijen 1321. godine čime je ovaj pokret sasvim ugušen.

 

Šta reći na kraju?

Sveto Pismo jasno govori!

„A svaki duh koji ne priznaje da je Isus Hristos u telu došao, nije od Boga: i ovaj je antihristov.“
(1. Jovanova 4:3)

„Jer mnoge varalice iziđoše na svet koji ne priznaju Isusa Hrista da je došao u telu; ovo je varalica i antihrist.“
(2. Jovanova 2:7)

Dakle, na osnovu samo ovih reči apostola Jovana može se jasno zaključiti da su Albigenzi bili samo varalice i antihristi jer su upravo verovali to na šta nam apostol ukazuje. Pitamo se zbog čega "Božiji glasnik" Elen Vajt ove otvorene antihriste naziva „svecima, pravom verom, onima koji stradaju za Reč Božju“?

 

Za dalje proučavanje:

Etiopska crkva

Dan Gospodnji - nedelja u prva četiri veka

Primer plagijata u knjizi "Velika borba"

Izjave o ukrštanju ljudi i životinja

Prikrivena i ponovo otkrivena prevara

Dr. Bacchiocchi - greške u knjizi "Velika borba"