Elen Vajt - Plan spasenja

 Elen Vajt - Plan spasenja


Govoreći o planu spasenja 1851. godine Elena Vajt zapisuje jednu od svojih mnogobrojinh “vizija”

„Čitavo nebo je obuzela tuga kad se saznalo da je čovek izgubljen, da će se svet koji je Bog stvorio napuniti smrtnim bićima osuđenim na patnju, bolest i smrt, i da za prestupnike ne postoji put spasenja. Svaki potomak Adamov moraće da umre. Tada sam videla dragog Isusa i na Njegovom licu zapazila izraz saosećanja i tuge. Ubrzo posle toga primetila sam da se približio neuporedivo blistavoj svetlosti koja okružuje Oca."
(Rani Spisi, 125)

 


Nakon ovog sentimentalnog opisa sledi nešto veoma zanimljivo:

"Moj anđeo pratilac reče: „On ima prisan razgovor sa svojim Ocem.“ Izgledalo je kao da zabrinutost i strepnja anđela sve više rastu dok je Isus razgovarao sa Ocem. Tri puta ga je zaklanjala ta veličanstvena svetlost kojom je Otac obavijen i treći put kad se vratio od Oca mogli smo da vidimo Njegov lik. Njegovo lice je sada odavalo izraz spokojstva i, slobodno od svake zabrinutosti i patnje, blistalo je ljubaznošću koja se rečima ne može opisati.

Tada On stavi do znanja anđeoskom horu da se pronašao put za spasenje izgubljenog čoveka; da se On zalagao kod Oca i dobio dozvolu da svoj život položi kao otkup za pali ljudski rod, da ponese njihove grehe i na sebe preuzme smrtnu presudu, kako bi na taj način otvorio put kojim bi svaki od njih – zahvaljujući zaslugama Njegove prolivene krvi – mogao da nađe oproštaj za svoje pređašnje prestupe, da se pomoću poslušnosti ponovo vrati u vrt iz koga je čovek bio izgnan i opet dobije pristup prekrasnim plodovima sa drveta života na koja za sada nema nikakvog prava.

Tada se nebo ispuni neizrecivom radošću, a nebeski hor zapeva pesmu hvale i bezgranične ljubavi. ... Anđeo reče: „Misliš li da je Otac bez opiranja i borbe predao svog premilog Sina? Ne, ne.“ Čak je i za samog Boga to predstavljalo jednu borbu: da li će dozvoliti da krivci propadnu, ili će svog ljubljenog Sina predati da umre njih radi.“
(Rani Spisi, 125-127)

Kakav „veličanstven prizor“! Nakon Adamovog pada u greh, Isus pristupa Ocu sa jednom idejom. Tri puta Isus se zalaže kod Oca da dobije dozvolu da postane Spasitelj sveta, i konačno nakon Očevog opiranja i borbe Isus dobija dozvolu.

Da li je zaista „plan spasenja“ ovako nastao?
Da li se sve to dešavalo nakon što je Adam sagrešio, kako to Elena Vajt opisuje?
Da li je Isus morao da moli Oca da mu da dozvolu i prihvati taj plan?
Da li je Otac bio iznenadjen čovekovim grehom, i onda je morao brzo da napravi novi plan? 

Pogledajmo šta Sveto Pismo kaže:

„Koji je (Isus Hristos) određen još pre postanja sveta, a javio se u poslednja vremena vas radi.“
(1. Petrova 1:20)


 

Za dalje proučavanje:

2000 vizija?
"Zatvorena vrata"

Primanje saveta od umrlog muža
Prikrivena i ponovo otkrivena prevara
Dr. Bacchiocchi - greške u knjizi "Velika borba"
Prepisani dnevnik...

Elen Vajt - plagijator