Elen Vajt - razgovor sa mrtvima

 Elen Vajt - razgovor sa mrtvima

Adventisti su sigurni da je njihov 'prorok' g-đa E.G.Vajt dobijala u snovima i vizijama uputstva od Boga. Međutim, E.Vajt je razgovarala sa mrtvima i bila rukovođena od strane svog mrtvog muža u jednom od njenih snova što je napisala u pismu koje je poslala svom sinu V.C.Vajtu.
 
Pogledajmo šta Biblija kaže na ovu temu:

"I ako vam kažu: Pitajte vrače i gatare, koji sapću i mrmljaju, recite: Ne treba li narod da pita Boga svog? Ili će pitati mrtve mesto živih? Zakon i svedočanstvo tražite. Ako li ko ne govori tako, njemu nema zore. I hodiće po zemlji potucajući se i gladujući; i kad bude gladan, ljutiće se i psovati cara svog i Boga svog gore. A kad pogleda na zemlju, a to nevolja i mrak i teška muka, i on zagnan u tamu." [Isaija 8:19-22]

"Neka se ne nađe u tebe koji bi vodio sina svog ili kćer svoju kroz oganj, ni vračar, ni koji gata po zvezdama, ni koji gata po pticama, ni uročnik, Ni bajač, ni koji se dogovara sa zlim duhovima, ni opsenar ni koji pita mrtve. Jer je gad pred Gospodom ko god tako čini, i za takve gadove tera te narode Gospod Bog tvoj ispred tebe." [5.Mojsijeva 18:10-12]

"'A čovek ili žena, u kojima bi bio duh vračarski ili gatarski, da se pogube, kamenjem da se zaspu, krv njihova na njih" [3.Mojsijeva 20:27]

 
E.G.Vajt u pismu sinu piše sledeće:

"Prošlo je nekoliko dana nakon što sam molila Gospoda da mi otkrije koje su moje obaveze. (Dakle, Elen je tražila od Boga da joj otkrije obaveze) Tokom noći sanjala sam da upravljam kočijama i sedim sa desne strane. Otac je bio u kočijama, sedeo je sa moje leve strane. Bio je veoma bled, ali staložen i miran. (E.Vajt je obicno koristila rec 'otac' kada je govorila o svom mužu Džejmsu Vajtu, koji je umro 6. avgusta 1881. - samo pet nedelja pre nego što je Elen Vajt napisala ovo pismo svome sinu 12. septembra 1881.) 'Zašto sam oče,' uzviknula sam, 'tako srećna da budeš pored mene još jednom! Osećala sam se kao da je deo mene preminuo. Oče, videla sam da si umro; videla sam te sahranjenog. Da li mi se Gospod smilovao i dopustio da se ponovo vratiš meni i da radimo zajedno kao što smo imali običaj?' On me pogledao veoma tužno. Rekao je, 'Gospod zna šta je najbolje za tebe i za mene.' Veoma sam voleo ono što sam radio. Pogrešili smo. Odgovarali smo na hitne pozive naše braće da prisustvujemo važnim sastancima. Nismo imali srca da odbijemo. Ti sastanci su nas oboje zamorili i više nego što smo bili svesni. Naša dobra braća su bila zadovoljna, ali nisu razumela da smo na tim sastancima preuzeli na sebe veće breme nego što u našim godinama možemo da ponesemo. Oni nikada neće znati kako je taj dugotrajni napor uticao na nas. (Uočite da u ovom "božanski inspirisanom" snu, Elen Vajt razgovara sa svojim mrtvim mužem. Još gore od toga, mrtvi Džejms Vajt uzima za pravo da govori u ime Božije i savetuje Elen o njenim obavezama...) 

Da je hteo, Bog bi ih naterao da ponesu taj teret koji smo mi nosili godinama. Bili smo veoma snažni, ali neprekidno opterećeni, a naša braća su pogrešno procenila naše motive i ne shvatajući oslabila dela naših srca. Pocinila sam greške od kojih je najveca bila što sam dozvolila svojoj naklonosti Božijim ljudima da me vodi da preuzmem na sebe obaveze koje su drugi trebali da nose. 'Sada ćeš, Helen, dobijati pozive kao i ranije, sa molbama da prisustvuješ važnim sastancima, kao što je bilo u prošlosti.' (Zapazite da ovde mrtvi Džejms Vajt proriče budućnost svojoj ženi Elen, i savetuje je šta bi trebalo da uradi - ovaj savet daje mrtav čovek u njenom snu!) Ali prepusti te brige Bogu i ne odgovaraj na najvažnije pozive. Tvoj život visi kao o koncu. Moraš se odmarati u miru, oslobođena svih uzbuđenja i svih neprijatnih briga. Godinama smo bili u stanju da radimo veliki posao uz pomoć naših pera, o temama koje su ljudima potrebne i koje smo rasvetlili i umeli da im predstavimo, što drugi nisu mogli. Pogledao me je molećivo i rekao, 'Ti nećeš biti nemarna prema ovim opomenama, zar ne, Helen?' Naš narod nikada neće znati u kojim smo se slabostima mi trudili da mu služimo jer su naši životi bili utkani u neprestani rad, ali Bog zna sve to. Ja žalim što sam se toliko udubljivao i bespotrebno trudio u mnogim okolnostima, ne obraćajući pažnju na zakonitosti života i zdravlja. Gospod nije zahtevao od nas da podnosimo tako velike brige, a mnoga naša braća tako malo. (Upokojeni Džejms sada daje Elen odličnu priliku da izgrdi 'braću' zbog izbegavanja obaveza i zbog čega je navodno on iscrpljen do smrti) Mogli smo da odemo na obalu Pacifika još ranije, i da svoje vreme i snagu posvetimo pisanju. Da li ćeš to sada uraditi? Da li ćeš, kako ti se snaga bude vraćala, uzeti pero i napisati ove stvari koje smo dugo planirali, i prestati da žuriš? Postoji ozbiljno pitanje koje je ljudima potrebno rasvetliti. Neka to bude tvoj prvi posao. Moraćeš donekle da se obraćaš ljudima, ali izbegavaj obaveze koje su nas nekada mučile. (Savet upokojenog Džejmsa je veoma jasan. On govori svojoj ženi šta da cini, a šta ne) 

'Dakle Džejms,' rekla sam, 'ti ćeš ostati sam mnom sada i radićemo zajedno zauvek.' (Na ovom mestu Elen sklapa pakt sa svojim mrtvim mužem - on ce zauvek ostati uz nju, i oni ce raditi zajedno! To je pakt sa mrtvim covekom! Ali najgore tek sledi...) On je rekao, 'Ostao sam u Batl Kriku previše. Trebalo je da odem u Kaliforniju pre više od godinu dana. Ali sam želeo da pomognem rad i organizacije u Batl Kriku. Pogrešio sam. Tvoje srce je nežno. Ti ćeš biti sklona da ponoviš iste greške koje sam i ja cinio. Tvoj život može biti koristan Božijem cilju. O, te dragocene stvari koje koje mi je Gospod dao da iznesem pred ljude, dragoceni dragulji svetlosti!' Tada sam se probudila. Ali je taj san izgledao tako stvaran. Sada možeš videti i razumeti zašto ja ne osećam obavezu da idem u Batl Krik sa ciljem da preuzmem obavaze na Generalnoj Konferenciji. Nemam obavezu da budem na Generalnoj Konferenciji. Gospod mi ne dozvoljava. To je dovoljno." 

[Arthur White 'Ellen G. White, The Retirement Years', p. 161-162]

 
Kratka analiza pisma:
  • Elen Vajt se molila Bogu posebno tražeći od njega da usmeri njene obaveze. 
  • Elen Vajt je dobila 'san' za koji veruje da joj je u njemu Bog saopštio obaveze. To je potpuno u skladu sa mnogim njenim tvrdnjama da je dobila 200 'božanski inspirisanih' snova i vizija tokom svog života.
  • U ovom snu Elen Vajt razgovara sa svojim upokojenim mužem Džejms Vajtom i dobija savet od njega. Dakle, ovaj san je potpuno suprotan adventističkom učenju o stanju duše nakon smrti.
  • Osim toga, u ovom snu ona sklapa pakt sa svojim mrtvim mužem da će ostati uz nju i raditi sa njom. Uočite da je želela da se uticaj mrtve osobe nastavi u njenom životu. 
  • Kada se Elen probudila odlučila je da sledi savet koji je dobila od svog mrtvog muža. Još gore od toga, ona je tvrdila da joj je Gospod govorio kroz upokojenog muža.
  • Konačno, E.Vajt prihvata savet od mrtve osobe, smatrajuci da je došao od Boga i izražava želju da nastavi rad sa mrtvom osobom do kraja svog života

Prilično je očigledno da je ovaj san izmislila kao izgovor da ne ode na sastanak "Generelne konferencije", a da je istinit bio bi odličan primer spiritizma i vračanja. 

U svakom slučaju, zaključak je jasan: Elen Vajt je lažni prorok.

 

Za dalje proučavanje:

2000 vizija?
Vizije "zatvorenih vrata"
Plan spasenja
Prikrivena i ponovo otkrivena prevara

Prepisani dnevnik...
Dr. Bacchiocchi - greške u knjizi "Velika borba"

Izjave o ukrštanju ljudi i životinja

Elen Vajt - plagijator