Elen Vajt - plagijator

 Elen Vajt - plagijator

Knjiga "Velika Borba" (1886.) E.G.Vajt sadrži skoro doslovan prepis iz knjige "Istorija Protestantizma" (1876.) g-dina J.A.Vajlija, LL.D. Nisu preuzete samo reči, već i ilustracije, dok je ona tvrdila da je otkrivenje dobila od Boga. 

 

"The History of Protestantism", James A. Wylie, 1876. (svih 24 knjiga).

"Great controversy", Ellen G. White, 1886.

"The White Lie", Walter T. Rea (bivši adventistički propovednik)

      (ISBN-0-9607-424-1-7) 

      Izdavac: M&R Publications Box 2056, 

      Turlock, CA 95381. USA

 

Fotokopija originalnog izdanja "Velike Borbe" E.G.Vajt (Izdanje iz 1886. strane 76-77) 

"The Waldenses" (Poglavlje 4) str. 70-71

 Prepisani delovi teksta su podvučeni

[kvalitetnija slika 109KB]

 

Fotokopija originalnog izdanja "Istorije protestantizma" J. A. Vajli, LL.D. (Izdanje 1876.)

"The Waldenses - Their Missions And Martyrdoms" (Poglavlje 7)

Prepisani delovi teksta su podvučeni

[kvalitetnija slika 115KB]

Ovo je knjiga iz koje je Elen Vajt prepisivala, tvrdeći da je otkrivenje dobila od Boga

 

Donji levi delovi ilustracija su dati uveličano:

Levo: Istorija Protestantizma Desno: Velika Borba
  

Obratite pažnju da je g-đa Vajt bila toliko iskusni plagijator, da je namerno obrisala originalni potpis ilustratora i ubacila zaštitni znak svoje izdavačke kuće! Ovo je samo jedan od mnogih primera krivotvorenja. 

G-đa Vajt je krivotvorila ne samo slike, već i sam tekst sa iste stranice. 

(Prepisani delovi su označeni crvenom bojom)

E.G.Vajt"Velika borba"

[Izdanje 1962, str. 58]

E.G.White "Great controversy"

[Edition 1886.]

J.A.Wylie, LL.D."The History of Protestantism"

[Written in 1876]

Oni su osećali da Gospod očekuje od njih nešto više negoli da samo sačuvaju čistu istinu o svojoj crkvi. Na njima je počivala ozbiljna odgovornost da svetlost istine zasija i među onima koji su bili u tami. Moćnom silom Božje Reči nastojali su da raskinu lance koje je Rim svima nametnuo. Valdenžanski propovednici spremali su se za misionarsku službu. Svaki koji je nameravao da stupi u propovedničku službu morao je najpre da stekne iskustvo kao evanđelist. Svaki je morao da služi tri godine u nekom misionarskom polju pre nego što je mogao da primi službu u nekoj crkvi u domovini. Ova služba, koja je već u samom početku zahtevala samoodricanje i žrtve, bila je podesna priprema za propovednički poziv u onim teškim vremenima iskušenja. Mladići koji su se posvetili ovoj svetoj službi, nisu imali pred sobom izgled na zemaljsko blago i čast, vec život rada i opasnosti a možda i mučenicku smrt. Misionari su odlazili dva po dva, kao što je Isus slao svoje učenike. Sa svakim mladim obično je išao jedan stariji i iskusniji pratilac, koji je služio kao vođa mlađemu, koji je bio odgovoran za njegov odgoj i kome se mlađi morao pokoravati. Ovi saradnici nisu uvek bili zajedno, ali su se često sastajali na molitvu i savetovanje, i tako su se medusobno jačali u veri. Otkriti cilj svoje misije značilo bi prouzrokovati sopstveni poraz. Zato su oni pažljivo prikrivali svoj pravi zadatak. Svaki propovednik je znao neki zanat i imao neko zanimanje; ovi misionari su obavljali svoj rad pod plaštem nekog svetovnog poziva. Obično su dolazili kao trgovci ili pokućari. Prodavali su svilu, nakit i druge predmete koji su se mogli nabaviti samo u najudaljenijim centrima, i kao trgovci bili su dobro primljeni i tamo gde bi kao misionari bili oterani. Bez prestanka su podizali srca Bogu, tražeći potrebnu mudrost da bi mogli otkriti prepis Biblije u celini ili u delovima, i gde god bi se pružila prilika, obraćali su pažnju svojih kupaca na ove rukopise. Često su na taj nacin probudili interesovanje za čitanje Božje reci i rado su ostavljali poneki deo Biblije onima koji su to želeli. The Waldenses felt that God required more of them than merely to maintain the truth in their own mountains; that a solemn responsibility rested upon them to let their light shine forth to those who were in darkness; that by the mighty power of God's word, they were to break the bondage which Rome had imposed. It was a law among them that all who entered the ministry should, before taking charge of a church at home, serve three years in the missionary field. As the hands of the men of God were laid upon their heads, the youth saw before them, not the prospect of earthly wealth or glory, but possibly a martyr's fate. The missionaries began their labors in the plains and valleys at the foot of their own mountains, going forth two and two, as Jesus sent out his disciples. These colaborers were not always together, but often met for prayer and counsel, thus strengthening each other in the faith. To make known the nature of their mission would have insured its defeat; therefore they concealed their real character under the guise of some secular profession, most commonly that of merchants or peddlers. They offered for sale silks, Jewelry, and other valuable articles, and were received as merchants where they would have been repulsed as missionaries. All the while their hearts were uplifted to God for wisdom to present a treasure more precious than gold or gems. They carried about with them portions of the Holy Scriptures concealed in their clothing or merchandise, and whenever they could do so with safety, they called the attention of the inmates of the dwelling to these manuscripts. When they saw that an interest was awakened, they left some portion with them as a gift. (White, 1886) Whom they traded, and the landlords in whose houses they lodge. The priests seldom carried to meet in argument the Waldensian missionary. To maintain the truth in their own mountains was not the only object of this people. They felt their relations to the rest of the Christendom. They sought to drive back the darkness, and re-conquer the kingdoms which Rome had overwhelmed. They were an evangelistic as well as an evangelical Church. It was an old law among them that all who took orders in their church should, before being eligible to a home charge, serve three years in the mission field. The youth on whose head the assembled barbes laid their hands, saw in prospect not a rich benefice, but a possible martyrdom. The ocean they did not cross. Their mission field was the realms that lay outspread at the foot of their own mountains. They went forth two and two, concealed their real character under the guise of a secular profession, most commonly that of merchants or pedlars. They carried silks, jewellery, and other articles, at that time not easily purchasable save at distant marts, and they were welcomed as merchants where they would have been spurned as missionaries. The door of the cottage and the portal of the baron's castle stood equally open to them. But their address was mainly shown in vending, without money and without price, rarer and more valuable merchandise than the gems and silks which had..." (Wylie, 1876)
 

Za dalje proučavanje:

Prikrivena i ponovo otkrivena prevara

Prepisani dnevnik...
Dr. Bacchiocchi - greške u knjizi "Velika borba"

Izjave o ukrštanju ljudi i životinja

Primanje saveta od umrlog muža